5 Essential Elements For Tandartspraktijk Almere

Tandartspraktijk Almere

Een tandarts is iemand die gespecialiseerd is in alles wat met de gezondheid van tanden en de rest van het gebit te maken heeft.

In het algemeen heeft een tandarts een academische achtergrond op het gebied van de tandheelkunde, waardoor hij dit vak in zijn volle omvang mag uitoefenen.

Het vak van tandarts heeft niet altijd als aside beroep bestaan. In de Middeleeuwen was degene die zich achieved de haarverzorging bezighield – de barbier – tegelijk chirurgijn, wat erop neerkwam dat hij geneesheer en tandarts was. Gaandeweg raakte in Europa het beroep van barbier echter in onbruik. Vanaf de 17e eeuw was de tandheelkunde een op zichzelf staande self-control, die tevens academisch werd onderwezen.

Het trekken van kiezen en tanden gebeurde vroeger onverdoofd. Tegenwoordig gebruikt een tandarts – indien de patiënt dat wenst – meestal een injectie om de tand, kies of andere delen in de mond te verdoven bij een dergelijke pijnlijke behandeling. Soms kan de behandeling plaatsvinden onder narcose of sedatie fulfilled lachgas.

Mensen achieved een tandartsenfobie kunnen tegenwoordig terecht bij een zogeheten angsttandarts.

In Afrika en Azië bestaat tegenwoordig nog steeds de situatie dat degene die tandheelkundige ingrepen verricht, tevens andere werkzaamheden aan het lichaam verricht zoals haren knippen. Bovendien gebeurt dit vaak niet in een kliniek, maar gewoon op straat.

Tandartsen volgen tegenwoordig vaak een universitaire opleiding. Deze opleiding heeft in Nederland en België een studieduur van 6 jaar (vóór 2007 was dit five jaar). Na de studie tandheelkunde kan een tandarts zich in Nederland specialiseren tot kaakchirurg of orthodontist. In België kan hij zich specialiseren tot orthodontist of parodontoloog. In Nederland en België is voor een specialisatie tot kaakchirurg zowel het arts- als het tandartsdiploma vereist. Daarnaast zijn er tandartsen die zich hebben toegelegd op behandeling van tandvleesproblemen (tandarts-parodontoloog), het plaatsen van kunstwortels (tandarts-implantoloog), wortelkanaalbehandelingen (tandarts-endodontoloog) en kaakgewrichtsklachten (tandarts-gnatholoog).

Tandartspraktijk Almere

Om in Nederland hun beroep te mogen uitoefenen moeten tandartsen zich registreren in het Significant-sign-up. Ook moeten tandartsen op grond van de Damp klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De meeste tandartsen zijn aangesloten bij de klachtencommissie van hun beroepsorganisatie; in Nederland is dat de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Tandartsen die niet aangesloten zijn bij een beroepsorganisatie moeten zich individueel bij een klachtencommissie aansluiten.

Om in België het beroep te mogen uitoefenen, moet de tandarts erkenning krijgen van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Mede wegens de hoge installatiekosten van een tandartsenkabinet worden door tandartsen meer en meer groepspraktijken opgericht, waar de uitrusting en personeel (administratief en/of tandartsassistent(e)) gedeeld kunnen stedent.nl worden. Ook wordt het zo eenvoudiger om meer gespecialiseerde tandheelkundige hulp aan de patiënt te bieden.

Naast tandartsen zijn andere beroepen in de mondzorg de tandartsassistent, mondhygiënist, preventieassistent, tandprotheticus, tandtechnicus en praktijkmanager. Tandartspraktijk Almere.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *